Welkom

Klik jezelf een weg door de website want er staat toch wel wat info online!
Je kan het schoolreglement lezen, nieuwe info doornemen, de visie van de school nalezen, enz.... De meeste klassen hebben een eigen FB-pagina waar je je kind kan volgen.
Inschrijven:
 Kan steeds tijdens de schooluren
of na afspraak.
Schoolraad:
Oudervereniging:
Onze oudervereniging is steeds op zoek naar gemotiveerde (groot)ouders om mee te helpen denken en werken tijdens leuke vergaderingen en activiteiten, dit in het teken van jullie kinderen. Ben jij zo een creatieve, gemotiveerde of hulpvaardige (groot)ouder? Dan ben je steeds welkom op de volgende vergadering.

GO! Basisschool De Kameleon

 

Dreefstraat 33

9400 Ninove

 

Tel: 054/33 32 32

Tel: 0492/34 86 28

 

Tel. buitenschoolse opvang:

0470/34 55 12

 

secretariaat@basisschooldekameleon.be

Onze schoolraad overlegt met de directeur en geeft advies. Hij bestaat uit personeelsleden, ouders en vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus). De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem. De schoolraad wordt verkozen voor een periode van 4 jaar.
Home.
Visie van de school.
Schoolreglement.
Praktische info.
Wie zijn we?.